Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Iphigenia Dosi Democritus University of Thrace, Department of Greek Philology,idosi[at]helit.duth.gr Grammatia SiskouDemocritus University of Thrace, Department of Greek Philology,gramsisk[at]helit.duth.gr Chrisoula Dourou Democritus University of Thrace, Department of Greek Philology,chysadr[at]yahoo.com Eleni Kouki Democritus University of Thrace, Department of Greek Philology,kouk.eleni[at]gmail.com Cite:Δόση, Ιφ., Σίσκου, Γρ., Δούρου, Χρ., Κούκη, Ελ., (2023). Η ποιότητα της λεξιλογικής γνώσης δίγλωσσων μαθητών […]

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Read More »