Τιμητικός Τόμος αφιερωμένος στον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Ανδρέα Μάνο

The 2nd volume of the Rhodope journal was published in printed form in 2013 by the Department of Greek Philology of the DUTh and was digitised in 2022 under the supervision of Angelos Sismanis, Technical Assistants and Laboratory Staff of Papyrology and Palaeography Laboratory, DGPh.

You can view or save the volume (or its individual articles) through the links below, text searchable.

FUJITSU ScanSnap SV600 and ABBY FineReader were used for digitisation.

Cite:
Χ. Ιωαννίδου & Ζ. Γαβριηλίδου (επιμ.). Τιμητικός Τόμος αφιερωμένος στον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Ανδρέα Μάνο. Ροδόπη 2. Κομοτηνή, 2013.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ