Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Iphigenia Dosi Democritus University of Thrace, Department of Greek Philology,idosi[at]helit.duth.gr Grammatia SiskouDemocritus University of Thrace, Department of Greek Philology,gramsisk[at]helit.duth.gr Chrisoula Dourou Democritus University of Thrace, Department of Greek Philology,chysadr[at]yahoo.com Eleni Kouki Democritus University of Thrace, Department of Greek Philology,kouk.eleni[at]gmail.com Cite:Δόση, Ιφ., Σίσκου, Γρ., Δούρου, Χρ., Κούκη, Ελ., (2023). Η ποιότητα της λεξιλογικής γνώσης δίγλωσσων μαθητών […]

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Read More »

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ «ΣΤΗΝ ΕΝΤΕΛΕΙΑ»· ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΫΜΟΥΣ ΣΤΟ ΓΡΙΠΟΝΗΣΙ ΣΤΟ ΣΟΛΟ ΤΟΥ ΦΙΓΚΑΡΩ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ

Eleni KolliaDoctor of Philology, University of PatrasEleni Kollia | University of Patras – Academia.eduelenikollia[at]hotmail.com Cite:Κόλλια, Ελ. (2022). Παραβιάζοντας «στην εντέλεια»· από τους Καϋμούς στο Γριπονήσι στο Σόλο του Φίγκαρω του Γιάννη Σκαρίμπα. Ροδόπη 3. [url] ABSTRACT In Yannis Skarimbas’ literary works many grammatical deviations can be found. There are sentences where the rules of grammar

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ «ΣΤΗΝ ΕΝΤΕΛΕΙΑ»· ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΫΜΟΥΣ ΣΤΟ ΓΡΙΠΟΝΗΣΙ ΣΤΟ ΣΟΛΟ ΤΟΥ ΦΙΓΚΑΡΩ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ Read More »

Nostalgia, melancholy and the myth of eternal return in history picture books for children: The case of the disaster in Asia Minor and the ensuing refugee crisis

Aggelaki Roze-TriantafylliaHistorian, Postdoctorate in Children’s Literature SECEd, AUTh Teacher of SECEd, AUTh, University of Nicosia, Hellenic Open Universityangelaki[at]nured.auth.gr, aggelaki.rosy[at]gmail.com, angelaki.rozi[at]ac.eap.gr Cite:Aggelaki, R.-Τ. (2022). Nostalgia, melancholy and the myth of eternal return in history picture books for children: The case of the disaster in Asia Minor and the ensuing refugee crisis. Rhodope 3. [url] Abstract The

Nostalgia, melancholy and the myth of eternal return in history picture books for children: The case of the disaster in Asia Minor and the ensuing refugee crisis Read More »

Τιμητικός Τόμος αφιερωμένος στον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Ανδρέα Μάνο

The 2nd volume of the Rhodope journal was published in printed form in 2013 by the Department of Greek Philology of the DUTh and was digitised in 2022 under the supervision of Angelos Sismanis, Technical Assistants and Laboratory Staff of Papyrology and Palaeography Laboratory, DGPh. You can view or save the volume (or its individual articles)

Τιμητικός Τόμος αφιερωμένος στον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Ανδρέα Μάνο Read More »

Φιλοσοφία – Λογοτεχνία και τα Σύγχρονα Προβλήματα

The 1st volume of the Rhodope journal was published in printed form in 2005 by the Department of Greek Philology of the DUTh and was digitised in 2022 under the supervision of Angelos Sismanis, Technical Assistants and Laboratory Staff of Papyrology and Palaeography Laboratory, DGPh. You can view or save the volume (or its individual articles) through

Φιλοσοφία – Λογοτεχνία και τα Σύγχρονα Προβλήματα Read More »

Wellcome

Wellcome to the official website of Rhodope Journal. The Journal of the Department of Greek Philology, Faculty of Classics and Humanities, “Rhodope” accepts scholarly publications from faculty members and other university teaching and research staff, high quality Master’s dissertations, as well as contributions by doctoral graduates and candidates, and post-doctoral researchers. For more information please see the

Wellcome Read More »