Καλωσόρισμα

Καλώς ορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της επετηρίδας Ροδόπη. Η «Επετηρίδα του Τ.Ε.Φ. της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών» του Δ.Π.Θ., «Ροδόπη», δέχεται προς δημοσίευση επιστημονικές εργασίες από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αλλά και άριστες Διπλωματικές Μεταπτυχιακές Εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και επιστημονικές εργασίες υποψηφίων διδακτόρων, διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον …

Καλωσόρισμα Διαβάστε Περισσότερα »

Τιμητικός Τόμος αφιερωμένος στον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Ανδρέα Μάνο

Ο Β΄ τόμος της Επετηρίδας Ροδόπη εκδόθηκε σε έντυπη μορφή το 2013 από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ και ψηφιοποιήθηκε το 2022 υπό την επιμέλεια του Άγγελου Σισμάνη, ΕΤΕΠ Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας, ΤΕΦ.  Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να προβάλετε ή να αποθηκεύσετε τον τόμο (ή τα επιμέρους άρθρα του), με δυνατότητα αναζήτησης …

Τιμητικός Τόμος αφιερωμένος στον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Ανδρέα Μάνο Διαβάστε Περισσότερα »

Φιλοσοφία – Λογοτεχνία και τα Σύγχρονα Προβλήματα

Ο Α΄ τόμος της Επετηρίδας Ροδόπη εκδόθηκε σε έντυπη μορφή το 2005 από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ και ψηφιοποιήθηκε το 2022 υπό την επιμέλεια του Άγγελου Σισμάνη, ΕΤΕΠ Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας, ΤΕΦ.  Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να προβάλετε ή να αποθηκεύσετε τον τόμο (ή τα επιμέρους άρθρα του), με δυνατότητα αναζήτησης …

Φιλοσοφία – Λογοτεχνία και τα Σύγχρονα Προβλήματα Διαβάστε Περισσότερα »