Υποβολη Δημοσιευσης

Mπορείτε να υποβάλετε το αρχείο της δημοσίευσής σας, ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο. Παρακαλούμε, πριν την υποβολή του αρχείου σας να ελέγξετε ότι τηρείτε όλους τους όρους που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επετηρίδας, καθώς και τις Οδηγίες Μορφοποίησης.