Καλωσόρισμα

Καλώς ορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της επετηρίδας Ροδόπη.

Η «Επετηρίδα του Τ.Ε.Φ. της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών» του Δ.Π.Θ., «Ροδόπη», δέχεται προς δημοσίευση επιστημονικές εργασίες από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αλλά και άριστες Διπλωματικές Μεταπτυχιακές Εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και επιστημονικές εργασίες υποψηφίων διδακτόρων, διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον επίσημο Κανονισμό της Επετηρίδας, καθώς και στις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς.