Φιλοσοφία – Λογοτεχνία και τα Σύγχρονα Προβλήματα

Ο Α΄ τόμος της Επετηρίδας Ροδόπη εκδόθηκε σε έντυπη μορφή το 2005 από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ και ψηφιοποιήθηκε το 2022 υπό την επιμέλεια του Άγγελου Σισμάνη, ΕΤΕΠ Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας, ΤΕΦ.  Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να προβάλετε ή να αποθηκεύσετε τον τόμο (ή τα επιμέρους άρθρα του), με δυνατότητα αναζήτησης […]

Φιλοσοφία – Λογοτεχνία και τα Σύγχρονα Προβλήματα Read More »