Καλωσόρισμα

Καλώς ορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της επετηρίδας Ροδόπη. Η «Επετηρίδα του Τ.Ε.Φ. της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών» του Δ.Π.Θ., «Ροδόπη», δέχεται προς δημοσίευση επιστημονικές εργασίες από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αλλά και άριστες Διπλωματικές Μεταπτυχιακές Εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και επιστημονικές εργασίες υποψηφίων διδακτόρων, διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον […]

Καλωσόρισμα Read More »