Η ποιότητα της λεξιλογικής γνώσης δίγλωσσων μαθητών με διαφορετική γλωσσική κυριαρχία: η επίδραση της ποσότητας του λεξιλογίου και της εργαζόμενης μνήμης

Ιφιγένεια Δόση Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,idosi[at]helit.duth.gr Γραμματία Σίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,gramsisk[at]helit.duth.gr Χρυσούλα Δούρου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,chysadr[at]yahoo.com Ελένη Κούκη Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,kouk.eleni[at]gmail.com Παραπομπή:Δόση, Ιφ., Σίσκου, Γρ., Δούρου, Χρ., Κούκη, Ελ., (2023). Η ποιότητα της λεξιλογικής γνώσης δίγλωσσων μαθητών με διαφορετική γλωσσική κυριαρχία: η επίδραση της […]

Η ποιότητα της λεξιλογικής γνώσης δίγλωσσων μαθητών με διαφορετική γλωσσική κυριαρχία: η επίδραση της ποσότητας του λεξιλογίου και της εργαζόμενης μνήμης Read More »